bursa bayan escort bursa bayan escort bursa bayan escort bursa bayan escort bursa bayan escort bursa bayan escort bursa bayan escort alanya eskort antalya eskort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort alanya transfer eskort escort bayan izmit escort

porn izle porno izle seks izle sikis izle mobil porno izle porn izle sex izle

İmanı ve sevapları gideren durumlar | Mustafa Celaleddin ÜSTÜN | KONYA TAKİP

İmanı ve sevapları gideren durumlar

25.12.2019 - 10:29
Yorum Yap
Mustafa Celaleddin ÜSTÜN

Mustafa Celaleddin ÜSTÜN

BÜTÜN İBADETLERİ İHLASLA YAPMAK ÇOK SEVAP KAZANDIRIR. AMA ŞU ŞARTLARA UYULMAZSA TÜM SEVAPLAR SİLİNİR, ŞİDDETLİ CEZAYA UĞRANILIR:   

  * İnancımızın, İtikadımızın Hz. Peygamber (S) ve sahabelerinin inandığı inanç sistemi olan “Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat” inancına göre tam ve doğru olması gerekir. Müslümanın en kıymetli varlığı imanıdır. Allah, Kelime-i Şehadet getirip imanın şartlarına inanan, Allah’ı zati ve Sübuti sıfatları ve Esmaül Husnâ’sı (İsimleri) ile doğru tanıyan, itikadı düzgün olarak inanan ve imanla ölen her mümin kulunu af edebilir, imanı sebebiyle er geç ebedi Cennetine koyar. Buna mukabil diliyle ve kalbiyle inkar eden her kulunu da ebedi Cehennem azabıyla cezalandıracağını Kur’anda bildirmiştir.                                                                                              

Mümin olmakla birlikte İtikadı bozuk olan kimselerin ise ömrü boyunca yaptığı tüm ibadetler geçersizdir. Ayrıca uzun yıllar İslam inancı üzere yaşadıktan sonra sapıtıp dinden çıkacak şeyleri yapanların ömür boyu yapmış olduğu tüm ibadetleri ve kazandığı sevapları silinir. Böyle kişiler kendisini Müslüman zannedip bolca ibadet yapmaya devam etseler bile, doğru olarak iman edip tövbe etmedikçe sonsuza kadar ahiret saadetini kaybederek ebedi Cehenneme giderler. Bütün Müslümanlar için en önemli mesele acilen bir “Ehl-i Sünnet İtikadı” ile ilgili kitap okuyup ona göre inancını düzeltmesidir. İnançla ilgili herhangi bir konuda aklına bir soru takılan kimsenin, o soruyu bilen bir alime sorup öğrenene kadar, yahut Akaid kitaplarında cevabını bulana uyku uyuması bile haramdır. Çünkü yanlış olma ihtimali olan inancını düzeltmeden ölüm geliverirse imansız ölme tehlikesi mevcuttur.            

                       

Dinden çıkartan sözleri söyleme ve bu işleri yapmaya “Elfazı Küfür= (Küfre sokan sözler ve işler) denir.               

A) BAZI KÜFÜR SÖZLER:                                                                                                                             

* “Sensiz bana Cennet bile haram olsun sevgilim” demek.   * “Kadere yazıklar olsun, kadere lanet olsun vb.” demek.    * “Sevgilim bir sana taptım bir de Allah’a” demek.             * “Allah Baba” demek,   * “Allah gelse beni engelleyemez” demek,   * “Allah’ı herhangi bir şeye benzetmek.”            

B) ALLAH’IN EMRETTİĞİ FARZ VE VACİPLERDEN BAZISINI KABUL ETMEMEK:                            Beş vakit Namazı, Cuma namazını, Başörtüsü emrini, 32 farzı, 54 farzı, diğer farz ve vacipleri kabul etmemek. Allah’ın Kur’an’da bazı suçlara verilmesini emrettiği “Kısas” gibi cezaları kabullenmemek.                                   

C) ALLAH’IN YASAKLADIĞI ŞEYLERİ HARAM KABUL ETMEMEK, HELAL GÖRMEK:                     Yabancı kadınlara veya erkeklere bakmayı haram görmeyip “Güzele bakmak sevaptır” demek gibi.  Faiz, kumar, zina, domuz etini yeme, hırsızlık, içki vb. yasaklanan şeylerin haramlığını kabul etmemek.                                  

D) BAZI AYETLER İLE HZ. PERGAMBERİN SAHİH HADİSLERİNİ KABUL ETMEMEK, BEĞENMEMEK: Gerek ahkam (farz veya haram olarak hüküm koyan) ayetleri ve gerekse diğer ayetlerden bazısını işine gelmediği veya hikmetini anlayamadığı, kıt aklına yatmadığı için kabul etmemek ve “Bu zamanda da bu da olur mu, bu ayetler uygulanır mı canım, ben bunlara inanmam” demek. Yahut mütevatir veya sahih hadisleri kabul etmemek.                                                                                                                                       

E) KÜFRE SOKACAK İŞLERİ YAPMAK: Boynuna haç takmak, Hristiyan ve Yahudilerin de Cennete gireceklerine inanmak. Hristiyan ve Yahudileri dost ve sırdaş edinmek ve dindar Müslümanlara düşmanlık yapmak.. Başka dinlerin örf, adet ve geleneklerini beğenmek, sevmek ve kutlamak: “Yılbaşı ve Noel kutlamak..”              

F) DİNDE OLMAYIP DİNE SOKULAN BİD’ATLARI YAPMAK:  Hz. Peygamber (S) “Allah’ın bid’at sahibinin farz, vacip ve nafile hiçbir ibadetlerini kabul etmeyeceğini” bize bildirmiştir.                                              

G) KÖTÜ HUYLU, KÖTÜ AHLAKLI OLMAK: Bazı günahlar insanın iç alemi, kalbi ile ilgilidir. Her Müslümanın bütün güzel ve kötü huyları öğrenmesi,  nefsini ıslah ederek kalbini kötü huy ve düşüncelerden arındırması gerekir. Güzel ahlaklı mümin kişiye 24 saat sürekli sevap yazılır. Kötü ahlaklı kimselerin ise bazen yaptığı ibadetler geçersiz olur, bazen de kötü huy ve ahlakı sebebiyle sürekli olarak günah kazanır, mahvolur. Hadisler: * Güzel ahlak; hataları suyun buzu erittiği gibi eritir. Fena ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozar.                         * Mümin güzel ahlakı ile geceleri nafile ibadet eden ve gündüzleri nafile oruç tutan kimselerin derecelerine erişir. * Kibirden sakınınız. Hiç şüphe yok ki kibir, şeytanı Adem (A.S.)’a secde etmemeye sevk etmiştir. Hırstan da sakınınız. Zira hırs, Adem (A.S.)’ı malum ağaçtan yemeye sevk etmiştir. Hasetten de sakınınız. Zira Adem’in iki oğlundan biri, kardeşini ancak haset sebebiyle öldürmüştür. İşte bunlar, her hatanın aslıdır.                                                * Haset (kıskançlık) ateşin odunu yeyip bitirdiği gibi bütün hasenatı (iyilikleri, sevapları) yer, bitirir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'da Paylaş

YORUM YAZIN

bursa escort- bursa bayan escort- escort bursa- görükle escort- escort bayan bursa- bursa escort bayan- görükle escort bayanlar- escort konya- konya bayan escort-