Doğunun ve Batının Hükümdarlığı

24.05.2018 - 14:43
Yorum Yap
Ahmet DİNÇ

Ahmet DİNÇ

Büyük Selçuklu Devleti armasında ok ve yay bulunan Orta Asya ve Orta Doğu’ya hakim olan Türk Devletimiz’dir. Selçuk Beyin büyük oğlu Mikailin oğulları Tuğrul ve Çağrı Beyler tarafından kurulan devlete Tuğrul Bey hükümdarlık etmekteydi. Mikail Bey’in soyundan gelenler Büyük Selçuklu Devleti, Irak Selçuklu Devleti, Kirman Selçuklu Melikliği ve Suriye Selçuklu Melikliği’ni inşa ettiler. Selçuk Bey’in beş oğlundan biri olan Arslan’ın soyundan gelenler ise Türkiye Selçuklu Devleti’ni kuracaklardı. 

Bundan tam 978 yıl önce24 Mayıs 1040’ta yani Dandanakan Savaşı’nın ertesi günü Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud’u yenen Çağrı ve Tuğrul Bey’ler Selçuklu Devleti’nin temellerini attılar. Dandanakan’ın muzaffer başkumandanı Çağrı Bey, zafer sonrasında verilen toyda kardeşi Tuğrul Beyi Selçuklu Sultanı ilan etti ve ardından Merv şehri başkent yapıldı. Toplanan kurultayda fethedilecek yerlerle, idareciler tespit edildi. Vazife taksiminin ardından kısa zamanda kuzeyde Harezm dahil, Maveraünnehir, Sistan, Mekran bölgesi, Kirman ve civarı, Hürmüz Emirliği hatta Arabistan Yarımadasında Umman ve dolayları ile Cürcan, Badgis, Huttalan tamamen zaptedildi. Tuğrul Bey, Taberistan, Kazvin, Dihistan, İsfehan, Nihavend, Rey ve Şehrezur’u alarak devletin sınırlarını genişletti. Henüz yeni kurulan devlet kısa zamanda, Büveyhilerin işgalindeki Bağdat hariç, bölgedeki bütün İslam topraklarına hakim oldu. Sultan Tuğrul, Büveyhilerin işgalindeki halifelik merkezi olan Bağdat’ı kurtarmak için, Abbasi Halifesi el-Kaim bi-Emrillah’ın davetiyle, 17 Ocak 1055’te Bağdat’a girdi. Tuğrul Bey, Büveyhi Hükümdarlığını yıkarak Abbasi halifeliğini yeniden ihya etti. İslam Alemi’nin takdirini kazadı. Halifeliğe karşı yapılan Fatımi saldırılarını bertaraf etti. Halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetinden dolayı 25 Ocak 1058’de Tuğrul Beye iki altın kılıç kuşatan halife, onu, ‘Doğunun ve Batının Hükümdarı’ ilan etti. Selçuklu sultanının, halife tarafından Dünya hakanı ilan edilmesi, Türklere büyük itibar kazandırmıştır. Doğu ve Batı’nın hükümdarı olan atalırımızın Büyük Selçuklu Devleti’ni kuruşunun 978’inci yılını kutlar, şuan bünyesinde vatandaşı bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de gün gelip atalarımızın şanına yakışır seviyeye gelmesini dilerim.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'da Paylaş

YORUM YAZIN